Europees aanrijdingsformulier

Een verkeersongeval?
Zo vult u het aanrijdingsformulier correct in.

Wanneer u betrokken bent bij een verkeersongeval, dan is dat voor alle partijen een vervelende situatie. ‘Kalm blijven‘ is in dat geval vooral de boodschap en ga daarbij zeker niet overhaast te werk. Gun uzelf even de tijd om weer tot rust te komen, want na een ongeval komen slachtoffers vaak in een tijdelijke shocktoestand terecht. Begin het aanrijdingsformulier dus pas in te vullen als u weer rustig kan ademen, kortom als u situatie terug onder controle heeft.

Checklist: aanrijdingsformulier invullen

Lees eerst onze checklist even door vooraleer u start met uw aanrijdingsformulier in te vullen.
Is alles goed ingevuld? Vergeet daarna niet om het document te ondertekenen.
Probeer steeds de tegenpartij als eerste te laten tekenen en sta zeker niet toe dat er nog veranderingen worden aangebracht als u al getekend heeft.

Uw gegevens op het aanrijdingsformulier

Vul uw eigen gegevens (vakjes 6, 7 en 8) al op voorhand in, dan hoeft u zich daar al geen zorgen meer over te maken bij een ongeval en bovendien zijn ze steeds correct.

Leesbaarheid van ingevulde gegevens

Schrijf altijd duidelijk en leesbaar op het aanrijdingsformulier, bij voorkeur in drukletters. Gebruik steeds een balpen met onuitwisbare inkt, nooit een potlood.

Probeer overeen te komen

Probeer met de tegenpartij overeen te komen en onderteken het aanrijdingsformulier samen. Bij betwisting verzamelt u best alle gegevens van de tegenpartij en vult u uw eigen aanrijdingsformulier in. Het kan in deze situatie nuttig zijn om de politie erbij te halen.

Zijn er gewonden?

Als er slachtoffers (gewonden) met lichamelijke letstels betrokken zijn bij het verkeersongeval, dan moet u altijd de politie erbij roepen.

Ben u niet akkoord?

Als u niet akkoord gaat met de verklaringen van de tegenpartij, dan noteert u dat bij de opmerkingen in vakje 14.

Heeft u getuigen?

Heeft u een getuige van het ongeval? Noteer dan in vakje 5 altijd de volledige naam én het adres, anders kan de getuige mogelijk betwist worden.

Controleer grondig voor u tekent

Controleer grondig of alle gegevens (correct) zijn ingevuld. Kijk van de tegenpartij vooral de nummerplaat na en de verzekeringsgegevens van het verzekeringsbewijs (groene kaart). 

Maak foto's met uw GSM

Probeer met uw GSM duidelijke foto’s te maken van het ongeval, dat kan later eventueel van pas komen om te bewijzen dat u in uw recht was.

Vul ook de achterzijde in
De gegevens op de achterzijde zijn van belang voor een vlotte behandeling van uw schadedossier: Is er een PV opgesteld? Bent u BTW-plichtig? Wat is uw rekeningnummer? Welke garage verkiest u voor de herstellingen?

TIP: Kies één van onze erkende garages voor een snelle schadebegroting, een kwalitatieve herstelling, een vervangwagen, een garantie op herstelling en een professionele dienstverlening.

Overzicht: de invulvelden van het Europees aanrijdingsformulier

Noteer hier de datum en het tijdstip waarop het ongeluk heeft plaatsgevonden.

Hier vult u het land in waar het ongeval is gebeurd. In het buitenland? Geen probleem, het aanrijdingsformulier is geldig in heel Europa.

Zijn er gewonden bij betrokken? Duid hier dan ‘JA’ aan, ook als het gaat om lichte verwondingen. Dan moet u ook de politie erbij roepen. In vakje 14 kan meer informatie noteren over de verwondingen.

Vink hier aan of er andere voertuigen dan A en B, of objecten betrokken zijn bij het ongeluk.

Als er getuigen zijn, dan kan u hier de naam, het adres en telefoonnummer van deze personen vermelden. Indien dit niet ingevuld is, kan de getuige  betwist worden.

Vul hier de gegevens van de verzekeringsnemer in, ook het adres en het telefoonnummer.

Vermeld duidelijk het merk, type en de nummerplaat van het voertuig.

Deze gegevens vindt u terug op uw verzekeringsbewijs of groene kaart.

aanrijdingsformulier invullen

Noteer de naam, voornaam en adres van de bestuurder, ook de gegevens van het rijbewijs.

Duid met een pijltje de schade aan waar het betrokken voertuig het eerst geraakt werd.

Geef hier een beschrijving van de zichtbare schade aan het voertuig.

Duid in deze kolom de vakjes aan die overeenkomen met uw situatie. De linkerkolom is voor voertuig A, de rechter is bestemd voor voertuig B. vermeld onderaan het aantal aangekruiste vakjes. Let op dat de tegenpartij dit ook correct doet en geen kruisjes plaatst in uw kolom, want geplaatste kruisjes kan u achteraf niet meer betwisten.

De situatieschets moet zo exact mogelijk zijn, duid goed aan welk voertuig A en B is. Geef met een pijl de rijrichting aan van elk voertuig. Schets ook eventuele wegmarkeringen en -signalisatie.

Noteer hier uw opmerkingen om het ongeval te verduidelijken, vermeld hier ook als u niet akkoord bent met de tegenpartij.

Probeer steeds als laatste te ondertekenen en laat niet toe dat er aan de voorzijde nog gewijzigd wordt na het plaatsen van uw handtekening.

Heeft u geen Europees aanrijdingsformulier meer? Dan kan u het hier downloaden als PDF of kom even langs op kantoor voor een nieuw exemplaar. Want u heeft er best altijd minstens één in uw handschoenenkastje liggen.

Hulp nodig bij het invullen van uw aanrijdingsformulier?

Bel 013 52 10 05 of maak een afspraak en wij helpen u graag verder.