motorverzekering op uw maat

SCOOTERVERZEKERING

50CC

MOTORFIETSVERZEKERING

125CC tot 500CC

MOTORVERZEKERING

vanaf 500CC

OMNIUM

motorverzekering

Voordeliger
als u bij ons al een autoverzekering hebt
24/24 en 7/7 bijstand na een ongeval
Zorgeloze en snelle afhandeling van uw dossier

BA Scooter

(Burgerlijke Aansprakelijkheid, 50CC)

Uw scooterverzekering verzekert uw aansprakelijkheid als u een ongeval veroorzaakt met uw scooter (50CC). DVV Verzekeringen zal dan in uw plaats alle lichamelijke en materiële schade aan anderen vergoeden. Bijgevolg is zo’n verzekering in België wettelijk verplicht voor elk motorvoertuig dat op de openbare weg komt.

Welke risico’s dekt de scooterverzekering?
Stel, u veroorzaakt een ongeval, dan vergoedt uw scooterverzekering in uw plaats alle lichamelijke en materiële schade aan de tegenpartij. Dankzij zo’n verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bent u beschermd tegen de financiële gevolgen als u een ongeval in fout hebt.

Voor nog meer bescherming
Bovendien kan u de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid aanvullen met opties:

  • Via de optie Lichamelijke Ongevallen worden uw eigen medische kosten terugbetaald of is er een uitkering bij overlijden of invaliditeit.
  • Dankzij de optie Rechtsbijstand worden uw belangen verdedigd als er een juridisch conflict is. Ook de kosten voor uw verdediging worden betaald.

BA Motorfiets

(Burgerlijke Aansprakelijkheid, 125CC - 500CC)

Een motorfietsverzekering verzekert uw aansprakelijkheid als u een ongeval veroorzaakt met uw motorfiets (125CC – 500CC). Dan zal DVV Verzekeringen in uw plaats alle lichamelijke en materiële schade aan anderen vergoeden. Daarom is in België zo’n verzekering wettelijk verplicht voor elk motorvoertuig dat op de openbare weg komt.

Welke risico’s dekt de motorfietsverzekering?
Als u een ongeval veroorzaakt, vergoedt uw motorfietsverzekering in uw plaats alle lichamelijke en materiële schade aan de tegenpartij. Dankzij zo’n verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bent u beschermd tegen de financiële gevolgen als u een ongeval in fout hebt.

Voor nog meer bescherming
Daarnaast kan u de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid aanvullen met opties:

  • Via de optie Lichamelijke Ongevallen worden uw eigen medische kosten terugbetaald of is er een uitkering bij overlijden of invaliditeit.
  • Met de optie Rechtsbijstand worden uw belangen verdedigd als er een juridisch conflict is. Ook de kosten voor uw verdediging worden betaald.

BA Motor

(Burgerlijke Aansprakelijkheid, vanaf 500CC)

Met een motorverzekering verzekert u uw aansprakelijkheid indien u een ongeval veroorzaakt met uw motor (vanaf 500CC). DVV Verzekeringen zal dan in uw plaats alle lichamelijke en materiële schade aan anderen vergoeden. Daarom is zo’n verzekering in België wettelijk verplicht voor elk motorvoertuig dat op de openbare weg komt.

Welke risico’s dekt de motorverzekering?
Stel dat u een ongeval veroorzaakt, dan vergoedt uw motorverzekering in uw plaats alle lichamelijke en materiële schade aan de tegenpartij. Dankzij zo’n verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bent u beschermd tegen de financiële gevolgen wanneer u een ongeval in fout hebt.

Uw bescherming uitbreiden
Voor meer zekerheid kan u immers uw verzekering aanvullen met opties:

  • Met de optie Lichamelijke Ongevallen worden uw eigen medische kosten terugbetaald of is er een uitkering bij overlijden of invaliditeit.
  • Via de optie Brand en Diefstal krijgt u een vergoeding bij brand of diefstal van uw motor.
  • Dankzij de optie Rechtsbijstand worden uw belangen verdedigd als er een juridisch conflict is. Ook de kosten voor uw verdediging worden dan betaald.

Omniumverzekering Motor

(optie Brand en Diefstal)

Bij de optie Brand en Diefstal geldt er een franchise van 10% van de verzekerde waarde van het voertuig, met een minimum van 25 euro en een maximum van 500 euro.

Meer details over de franchise vindt u in de bijzondere voorwaarden. Onze consulenten geven u uiteraard graag meer info: bel 013 52 10 05 of stuur ons uw vraag op alenus@dvv.be.

Optionele verzekeringen

Lichamelijke ongevallen, Rechtsbijstand ...

Lichamelijke Ongevallen

Stel dat u voor deze optie kiest, dan wordt er bij een verkeersongeval een vergoeding uitgekeerd voor:

  • overlijden: uw nabestaanden ontvangen de overeengekomen vergoeding.
  • blijvende invaliditeit: u krijgt een uitkering in overeenstemming met uw graad van invaliditeit.
  • behandelingskosten: hospitalisatiekosten, medische verzorging, onderzoeken, prothesekosten, vervoers- en repatriëringskosten, en ook opsporings- en reddingskosten worden onder andere terugbetaald.

Rechtsbijstand

Uw verzekering rechtsbijstand zal u juridische hulp verlenen na een ongeval of verkeersovertreding. Allereerst zal er naar een oplossing gezocht worden zonder tussenkomst van het gerecht. Als dat niet lukt, dan betaalt deze verzekering het ereloon van uw advocaat en de gerechtskosten.

Bovendien kan u rechtbijstand samen met uw burgerlijke aansprakelijkheid verzekeren. Daarnaast kan u ook kiezen voor een polis Lex.Tra Verkeer. Deze is geldig voor alle voertuigen binnen het gezin en is ook een uitgebreidere formule.