rechtsbijstand verzekering

WIJ VERDEDIGEN UW BELANGEN BIJ ONLINE AANKOPEN
ALLES VOOR UW SCHADEVERGOEDING
VRIJE KEUZE VAN ADVOCAAT

Lex.Tra Particulier

Uw rechten verdedigd bij privégeschillen...
rechtsbijstand verzekering privé

Bij een ongeval of schadegeval in uw privéleven is het niet altijd even duidelijk welke partij in de fout is gegaan. Af en toe is er zelfs discussie over wie er aan wie schadevergoeding moet betalen. Gelukkig is er dan onze rechtsbijstand verzekering Lex.Tra Particulier. Indien een schadegeval in uw privéleven leidt tot een probleem, dan verdedigen wij uw rechten. Ook als u in fout blijkt te zijn. En als het nodig is, zelfs tot in de rechtbank.

Wat dekt deze rechtsbijstandsverzekering Lex.Tra Particulier?

Met Lex.Tra Particulier worden uw rechten verdedigd wanneer het tot een geschil komt over een schadegeval in uw privéleven:

 • U wordt geïnformeerd over uw rechten.
 • Alle mogelijke opties worden onderzocht.
 • Er worden stappen gezet om het geschil zo efficiënt mogelijk op te lossen. Als het kan door minnelijke schikking, anders in de rechtbank.
 • Wij staan u bij om uw dossier samen te stellen, bijvoorbeeld het verzamelen van bewijzen of het vinden van getuigen.

Vergoeding voor alle juridische kosten

Zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten worden vergoed tot 75.000 euro. Zoals het ereloon van de expert of van de advocaat, kosten voor de gerechtsdeurwaarder, dagvaarding, vertaalkosten enz.

Waarborgen van deze rechtsbijstandsverzekering

Lex.Tra heeft is een rechtsbijstand verzekering met heel wat waarborgen. Onder andere in de volgende gevallen kan u een beroep op uw verzekering doen:

 • Stel, verbouwingen bij de buren zorgen voor scheuren in uw muur. Echter, de buren willen uw schade niet vergoeden. Dan helpen wij u  om uw rechten te doen gelden. Deze waarborg noemen we ‘burgerlijk verhaal’.
 • Een jogger is uitgegleden op de stoep voor uw deur omdat er sneeuw ligt en wil zijn kosten op u verhalen. Dan kan u strafrechtelijk vervolgd worden op basis van het gemeentelijk politiereglement. Dankzij de waarborg ‘strafrechtelijk verweer’ nemen wij uw verdediging voor onze rekening.
 • Bij ‘contractuele geschillen’ zoals: de wasserij beschadigd uw goed kostuum of uw online bestelling kwam niet toe terwijl u er wel al voor betaalde.

Lex.Tra Verkeer

Uw rechten verdedigd in het verkeer...

Het is niet altijd duidelijk wie er in fout is bij een ongeval of schadegeval in het verkeer. Dan kan er zelfs onenigheid ontstaan over wie er aan wie schadevergoeding gaat moeten betalen. Met de rechtsbijstandsverzekering Lex.Tra Verkeer bent u zeker van rechtsbijstand voor elk schadegeval dat u voor krijgt in het verkeer.

Stel dat uw garagist u 3 keer zoveel aanrekent als u had verwacht of u begaat een ernstige verkeersovertreding. dan komt uw verzekering Lex.Tra Verkeer hierin tussen. Met de keuzewaarborg rechtsbijstand waarmee u uw gewone autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid kan aanvullen is dit minder het geval. Dus voor een ruimere bescherming in het verkeer kiest u dus best Lex.Tra Verkeer.

Welke dekkingen geeft de rechtsbijstand verzekering Lex.Tra Verkeer?

Elk schadegeval in het verkeer – al dan niet veroorzaakt door uzelf – kan uitgroeien tot een probleem. In dat geval verdedigt DVV Verzekeringen uw rechten:

 • als voetganger, chauffeur, fietser, passagier op het openbaar vervoer…
 • voor elk voertuigen in uw gezin: auto, mobilhome, bromfiets, motorfiets enz., zowel voor privé- als voor professioneel gebruik
 • of u nu in uw recht bent of niet, zelfs al moet het tot in de rechtbank
 • ook om ervoor te zorgen dat uw rijbewijs alleen in het weekend wordt ingetrokken zodat u kan blijven werken
 • om een voorschot te ontvangen voor schade aan uw voertuig (max. 12.500 euro)

Alle juridische kosten worden vergoed

Zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten worden vergoed, dus ook het ereloon van de expert of van de advocaat, kosten voor een gerechtsdeurwaarder, dagvaarding, vertaalkosten enz.

Dekkingen die niet inbegrepen zijn:

 • wedstrijden
 • inbreuken als uw rijbewijs vervallen was verklaard of indien u niet verzekerd was
 • parkeergeschillen voor bedragen minder dan 100 euro
 • verkeersagressie

Rechtsbijstand

Met Lex.Tra Verkeer bent u in goede handen als het tot een geschil komt over een schadegeval in het verkeer:

 • U wordt geïnformeerd over uw rechten.
 • Alle mogelijke opties worden onderzocht.
 • Er worden stappen gezet om het geschil zo efficiënt mogelijk op te lossen. Als het kan door minnelijke schikking, anders in de rechtbank.
 • Wij staan u bij om uw dossier samen te stellen, bijvoorbeeld een proces-verbaal opvragen, expert aanstellen, inspecteur sturen enz.
verzekeringen en kredieten: bereken uw premie met Lowie

Wat kost mijn verzekering?

Voor diverse verzekeringsproducten bieden wij u een online berekeningstool aan. Zo weet u steeds waar u aan toe bent.