reisbijstand voor voertuigen en personen

24/7 bijstand
aan uw voertuig
24/7 bijstand aan
personen en fietsen

DVV Assistance, dat is personenbijstand, fietsbijstand én voertuigbijstand in één voordelig pakket

Stem uw assistance of reisbijstand af op uw gezinssituatie. Kies zelf welke extra waarborgen u wilt toevoegen aan de basiswaarborgen.

Assistance basiswaarborgen:

Personenbijstand

Wereldwijd (binnen- en buitenland)
 • vervoer of repatriëring
 • vervangingschauffeur
 • verlengd verblijf tgv een ziekte of ongeval
 • bezoek aan gehospitaliseerde persoon
 • sportarrangementen (skiën en duiken): terugbetaling van lessen, pas en gehuurd materiaal bij ziekte of ongeval
 • bijstand bij diefstal of verlies van bank- of kredietkaart
 • onkosten voor medisch teleadvies
 • psychologische bijstand na homejacking, overlijden van een naaste, ongeval, carjacking, agressie op de verzekerde (max. 5 sessies)
België (tot 30km over de grens)
 • bij overlijden van een verzekerde: vervoer of repatriëring van de verzekerde (excl. post mortem behandelingen, kist, begraving of crematie)
 • medische bijstand
 • hulp in het huishouden
 • opvang van personen met een beperking
 • kinderoppas
 • opvang huisdieren
In het buitenland
 • medische kosten (enkel op voorschrift) indien hoger dan 20 euro na tussenkomst van de mutualiteit
 • vervroegde terugkeer
 • bijstand bij overlijden van een verzekerde (incl. post mortem behandelingen, kist, begraving of crematie)
 • zoek- en reddingskosten
 • bagage: bijstand bij vertraging, verlies of diefstal
 • bijstand bij verlies of diefstal van geneesmiddelen, bril, contactlenzen, prothese, identiteits- of reisdocumenten
 •  

Fietsbijstand

Welke fietsen?
 • stadsfietsen
 • mountainbikes
 • racefietsen
 • elektrische fietsen (max. 25 km/u)
 • speed pedelecs (max. 45 km/u met trapondersteuning)
 • scootmobielen
 • elektrische rolstoelen
 • bakfiets voor privégebruilk

Voorwaarde: De verzekerde moet eigenaar zijn van de fiets (max. 3 interventies per jaar).

Waar krijgt u fietsbijstand?

Fietsbijstand in geografisch Europa, behalve op minder dan 1 km van de woonplaats en op locaties die niet toegankelijk zijn voor interventievoertuigen.

Buiten de Benelux kan pechverhelping ter plaatse niet gegarandeerd worden, wel het vervoer naar een nabijgelegen plaats, verblijfplaats, bestemming van de dag of van de hersteller.

Welke situaties zijn gedekt?

U kan rekenen op fietsbijstand in de volgende situaties:

 • mechanisch probleem
 • technisch probleem met de batterij
 • defecte verlichting
 • een ongeval
 • vandalisme
 • lekke band
 • geblokkeerd fietsslot
 • verlies van de sleutel van de fiets
 • diefstal of poging tot diefstal waardoor de fiets niet meer berijdbaar is

Uitsluiting: een lege batterij

Indien de herstelling ter plaatse onmogelijk is, vervoert de bijstand de verzekerde en zijn fiets alsook de bagage en eventuele passagiers.

Met de optie ‘prestige’ worden de verzekerde bedragen verdubbeld bij bijstand aan personen en fietsen.

Assistance optionele waarborgen:

auto assistance pechverhelping

Bijstand aan voertuigen

Bijstand of pechverhelping aan het voertuig en de inzittenden, in België en de landen waar de groene kaart geldig is, in de volgende situaties:

 • pech of ongeval
 • lekke band
 • lege brandstoftank of batterij
 • diefstal of poging tot diefstal
 • vandalisme
 • vervoer en repatriëring
 • verzending van reserveonderdelen
 • vervangende bestuurder, indien er geen bestuurder in staat is om het voertuig verder te besturen

Bagageverzekering

Verzekering van bagage en persoonlijke spullen van u en uw gezin, ook kleding en voorwerpen die worden gedragen tijdens een reis van minstens 1 overnachting in het buitenland of 3 overnachtingen in België.

Wat is verzekerd?
 • diefstal van uw bagage (wel aangifte doen bij politie)
 • gedeeltelijke of volledige schade door een derde of door een ongeval
 • verlies bij transport zoals door DHL, Bpost, luchtvaartmaatschappij, … (bij verlies door luchtvaartmaatschappij tussenkomst na tegemoetkoming luchtvaartmaatschappij)
Beperkte dekking
 • diefstal van kostbare en speciale voorwerpen
 • camper of mobilhome: diefstal is enkel gedekt indien voertuig afgesloten is, bagage niet zichtbaar was en sporen van inbraak aanwezig zijn
 • geparkeerd voertuig op de openbare weg: diefstal enkel gedekt tussen 6u en 22u
 • camping: campingmateriaal is gedekt voor diefstal en schade bij inbraak, natuurrampen, brand en explosie
 • bagage verstuurd in het kader van bijstand

Vrijstelling: 100 euro

Uitsluitingen
 • sportmaterialen, surfplank, buggy, kinderwagen, rolstoel, duikmateriaal
 • sierparels en niet-ingezette edelstenen
 • films, video’s, videospelletjes en alle audioreproducties
 • laptop (diefstal wel gedekt na aangifte bij politie)
 • cash geld, reisdocumenten, reischeques, …

DVV Assistance online berekenen en/of aanvragen:

Vul de basiswaarborgen aan op maat van uw gezinssituatie en bereken de premie van uw reisbijstandverzekering. U kan de polis ook meteen aanvragen als u dat wenst.