Autoschade

Bijkomende informatie

Van aangifte tot schadevergoeding na een ongeval: hoe zit dat nu...

Hoe wordt bepaald wie aansprakelijk is voor het ongeval?

U hebt een ongeval veroorzaakt en wordt aansprakelijk gesteld?
Indien u enkel een BA-verzekering heeft en geen omnium, krijgt u geen schadevergoeding. Uw BA-verzekering vergoedt enkel schade van de tegenpartij. U kan uw wagen laten herstellen maar u ontvangt geen schadevergoeding. Uw bonus-malus gaat omhoog, onder voorwaarden kan u hiervoor uw ‘DVV stars’ gebruiken.

U bent het slachtoffer?
Uw verzekeraar kan een expert aanstellen om de schade te laten bepalen. Indien RDR (directe regeling) mogelijk is, kan uw eigen BA-verzekering de schadevergoeding na uw ongeval regelen. Die wordt dan teruggevraagd van de autoverzekeraar van de tegenpartij.

Let wel op, er dient aan de voorwaarden van RDR voldaan te zijn:

 • Het ongeval moet in België gebeurd zijn.
 • De schade moet het gevolg zijn van een botsing tussen 2 of meer verplicht verzekerde voertuigen.
 • De betrokken voertuigen hebben een geldige autoverzekering in België bij een maatschappij die de RDR-conventie heeft ondertekend en waarvan de omstandigheden beantwoorden aan een geval van het barema van de aansprakelijkheden (opgenomen in de RDR-conventie).
 • De materiële schade aan het voertuig mag 25.000€ niet overschrijden.
 • De maatschappij moet in het bezit zijn van een gemeenschappelijk aanrijdingsformulier.
 • Lichamelijke schade wordt nooit geregeld in RDR.
Gedeelde aansprakelijkheid:
 • Iedere partij krijgt 50% van zijn schade vergoed door de BA-verzekering van de tegenpartij. De andere 50% dient u zelf te bekostigen.

Garage en expertise

Kiezen voor een geconventioneerde garage:
 • Een geconventioneerde garage mag soms zelf expertise uitvoeren.
 • Er wordt een vervangwagen voorzien tijdens de volledige duur van de herstelling.
 • Derde betalerssysteem: de geconventioneerde garage stuurt de herstelfactuur naar de maatschappij.
 • Garantie op een goede herstelling.
Er wordt een expert aangesteld:
 • Als het geen geconventioneerde garage is.
 • Een expert wordt aangesteld door de maatschappij en bepaalt hoe groot uw schade is. Hij controleert of het bestek van de garage overeenkomt met de schade van het ongeval.
 • Als het expertriseverslag en alle formaliteiten in orde zijn, geeft de expert toelating voor de herstelling.
 • Uw verzekeraar betaalt de herstelkosten na ontvangst van het verslag van de expert.
 • Indien u niet akkoord gaat met het vastgestelde schadebedrag, kan u dit nog bespreken met de expert zelf. Komt u niet tot een akkoord, kan u een tegenexpert naar keuze aanstellen. De tegenexpert en de oorspronkelijke expert proberen een akkoord te bereiken. Lukt dat niet, dan kan een derde expert aangesteld worden die het dossier verder zal afwerken.
Schadevergoeding na ongeval met totaal verlies

Schadevergoeding bij totaal verlies

Er zijn 2 soorten totaal verlies:
 • Technisch: herstelling is onmogelijk.
 • Economisch: de herstelkosten liggen hoger dan de werkelijke waarde van het voertuig – hoe ouder het voertuig, hoe hoger de kans op totaal verlies.
Bij totaal verlies zal de expert de aankoopfactuur, de voertuigdocumenten en een BTW-verklaring opvragen. De waarde voor ongeval wordt berekend, rekening houdend met de leeftijd, de gereden kilometers, onderhoud …
De expert vraagt offertes aan voor het wrak.

Het autowrak na totaal verlies:

 • Bij een omniumverzekering zal de maatschappij u vragen om afstand te doen van het wrak. het bedrag dat het wrak oplevert is voor de maatschappij omdat u volledig vergoed wordt vanuit uw omniumverzekering.
 • Heeft u geen omniumverzekering, dan zal de expert verschillende opkopers contacteren voor een bod op uw autowrak. Het hoogste bod is de wrakwaarde en wordt van de schadevergoeding afgetrokken. U contacteert de opkoper van het wrak, hij haalt het op en betaalt u de overeengekomen prijs.

Vergoedingen waar u als slachtoffer recht op hebt bij een totaal verlies:

Indien u geen omniumverzekering heeft en de tegenpartij is aansprakelijk voor de schade aan de wagen heeft u recht op volgende vergoedingen:

 • Waarde van uw voertuig voor het ingeval, incl. BTW.
 • Belasting op inverkeerstelling.
 • Eventuele sleepkosten
 • Gebruiksderving: vergoeding voor de dagen waarop u uw auto niet kunt gebruiken.
 • +/- 20€ per dagen meestal beperkt tot max. 9 dagen.
 • Verminderd met de wrakwaarde.

Accident in België met een buitenlands voertuig

 • Invullen van het aanrijdingsformulier.
 • Als het buitenlands voertuig geldig verzekerd is en de buitenlandse maatschappij heeft in België een correspondent aangesteld, zal het Belgisch Bureau het dossier doorgeven aan de correspondent die de schade beheert en afhandelt.
 • Indien de buitenlandse maatschappij geen correspondent in België heeft, dan zal het Belgisch Bureau de schade-afhandeling doen.
 • Als het buitenlands voertuig niet geldig verzekerd is, zal de schadevergoedingsprocedure afhankelijk zijn van het land van oorsprong.

Rechtsbijstandsverzekering

U heeft een auto-ongeluk veroorzaakt en moet voor de politierechtbank verschijnen:
Als u gedagvaard wordt bezorgt u de volgende documenten:

 • Kopie dagvaarding
 • Naam en adres van de gewenste advocaat
 • Kopie van de vaststelling van de overtreding

De boete moet u zelf betalen.

U bent het slachtoffer van een auto-ongeval en de tegenpartij betwist zijn aansprakelijkheid:
Uw rechtsbijstand helpt u om de schadevergoeding te krijgen waar u recht op heeft maar blijft afhankelijk van de medewerking van de maatschappij van de tegenpartij.

In de praktijk:

 • STAP 1
  Als beide partijen een akkoord vinden is er een minnelijke schikking en bijgevolg een snellere schadevergoeding.
 • STAP 2 – A
  Indien geen minnelijke schikking mogelijk is kan rechtsbijstand akkoord gaan met een procedure voor de rechtbank. U kiest dan zelf een advocaat op kosten van de rechtsbijstand.
 • STAP 2 – B
  Als rechtsbijstand niet akkoord gaat met een procedure voor de rechtbank, kan u advies vragen aan een advocaat.
 • STAP 3
  Naar de rechtbank zonder akkoord van de rechtsbijstand: als u het proces wint, betaalt de rechtsbijstand de kosten terug. Als u het proces verliest, krijgt u geen vergoeding en moet u ook de gerechtskosten van de tegenpartij betalen.

Gewond geraakt bij het accident?

 • U dient een medisch attest te bezorgen, ingevuld door de behandelende geneesheer.
 • Indien het om een arbeidswegongeval gaat, krijgt u een vergoeding van de arbeidsongevallenverzekering via uw werkgever.
 • Als u een bestuurdersverzekering hebt afgesloten, zal deze u vergoeden voor uw lichamelijke letsels.
 • Zonder bestuurdersverzekering zal rechtbijstand uw rechten verdeigen tov de tegenpartij en een vergoeding verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Ook hier blijft rechtsbijstand afhankeloijk van de medewerking van de maatschappij van de tegenpartij.
 • De letsels worden doorheen het genezingsproces tot consolidatie opgevolgd door een raadsgeneesheer die u op regelmatige tijdstippen zal oproepen voor een medisch onderzoek om de evolutie van de letsels op te volgen.
 • Het dossier wordt beëindigd nadat alle vergoedingen waarop u recht heeft werden uitbetaald, of wanneer u volledig genezen bent, of na consolidatie van de letsels (stabilisatie van de restletsels en geen evolutie meer).
Gratis vervangwagen in België na een ongeval
24/24 en 7/7 bijstand na een ongeval
Zorgeloze en snelle afhandeling van uw schadedossier