fbpx
Menu Sluiten

Actie reglement

Reglement “klant maakt klant” actie

Duur

Groep Alenus & Partners, gevestigd te 3560 Lummen, Dorpsstraat 19, met ondernemingsnummer 0891.261.042 en FSMA nummer cA103028, organiseert voor onbepaalde duur een klant maakt klant actie. In dit reglement kan u de actievoorwaarden terugvinden.

Inhoud actie

Groep Alenus & Partners wil zijn klanten belonen die een familielid of vriend(in) doorverwijzen. Deze persoon mag wel nog GEEN klant zijn bij Groep Alenus & Partners. U als klant kan het online formulier op onze website invullen zodat wij vervolgens de doorverwezen persoon kunnen contacteren voor een afspraak. Sluit deze niet-klant polissen af, dan ontvangt u een geschenk. Bij het afsluiten van 3 polissen ontvangt u 50 EUR cash of een waardebon van Bongo ter waarde van 50 EUR. Bij het afsluiten van 5 polissen ontvangt u 100 EUR cash of een Bongo waardebon ter waarde van 100 EUR.

Let op: Vriend(in) of familielid moet akkoord gaan met uw deelname.

Procedure deelname

U kan deelnemen door het online formulier op onze website in te vullen. Een inzending komt pas in aanmerking voor de actie wanneer alle verplichte velden van het online formulier zijn ingevuld. Onvolledige gegevens op het formulier komen niet in aanmerking voor deze actie. Het indienen van de gegevens moet ook voor de afspraak gebeuren en niet meer na afloop ervan. Formulieren die meerdere namen bevatten van een familielid of vriend(in) die op hetzelfde adres wonen, worden maar 1 keer meegeteld voor de actie. Er  mogen max. 5 klanten per persoon doorverwezen worden.

Het geschenk

De deelnemers kunnen kiezen tussen een Bongo waardebon of cash.

  • Sluit de niet-klant 3 BOAR polissen af, dan bedraagt het geschenk 50 EUR cash of een Bongo waardebon van 50 EUR.
  • Sluit de niet-klant 5 BOAR polissen af, dan bedraagt het geschenk 100 EUR cash of een Bongo waardebon van 100 EUR.

BOAR: Brandverzekering, autoverzekering, familialeverzekering of levensverzekering.

Al de niet-klant polissen afsluit bij Groep Alenus & Partners, wordt de klant hiervan verwittigd. Heeft de klant gekozen voor cash, dan zal deze op een rekeningnummer gestort worden. Wanneer de klant koos voor een Bongo waardebon, mag deze op kantoor in ontvangst genomen worden.µ

Naleving van het wedstrijdreglement

De deelnemers stemmen in dat hun identiteit en verblijfplaats doe zij hebben doorgegeven correct zijn. Ieder foutief doorgegeven identiteit leidt tot eliminatie van de deelname.

Geldigheid

Het geschenk wordt pas uitgereikt als de vriend(in) of familielid klant wordt bij Groep Alenus & Partners. Elke deelname die bedreigend, vulgair, racistisch, inbreuk makend op iemand privacy of op een andere manier laakbaar is, zal onmiddellijk uitgesloten worden. Alle inzendingen worden op basis van hier boven vermelde criteria beoordeeld. ieder persoon mag max. 5 keer deelnemen aan de actie.

Aanvaarding van het actiereglement

Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer volledig akkoord met het actiereglement van de klant maakt klant actie.

Beperking aansprakelijkheid van Groep Alenus & Partners

Groep Alenus & Partners heeft het recht om de actie uit te stellen, aan te passen of te annuleren ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Groep Alenus & Partners ligt (zoals, maar niet beperkt tot, een technisch incident verbonden aan een defect van het gebruikte informaticasysteem, een frauduleuze toegang tot het informaticasysteem, etc…)
Evenzo kan Groep Alenus & Partners niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk probleem van overdracht van gegevens via het internet of voor problemen die inherent zijn aan elektronische dataverzending waardoor niet of niet geldig kan worden deelgenomen. Ook kan Groep Alenus & Partners niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit of de inhoud van de Bongo waardebonnen.

Privacy

De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in het bestand van Groep Alenus & Partners. Deelnemers hebben op elk moment het recht om hun gegevens te raadplegen, verbeteren of te laten schrappen in het kader van de wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gegevens die u via het online formulier van de klant maakt klant actie invult, zullen niet gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Gegevens worden niet doorgestuurd naar derden. Wordt uw vriend(in) of familielid geen klant, dan worden deze gegevens onmiddellijk verwijdert.